Psykososialt skolemiljø ved Vikersund skole – 2020

Last ned rapport

VKR har gjennomført en forvaltningsrevisjon av området psykososialt skolemiljø ved Vikersund skole – Modum kommune.

Formålet med forvaltningsrevisjonen er å vurdere psykososialt skolemiljø, etiske retningslinjer og avvikshåndtering.