Psykososialt skolemiljø – 2020

Last ned rapport: Psykososialt skolemiljø – 2020

VKR har gjennomført en forvaltningsrevisjon av området psykososialt skolemiljø i Ringerike kommune

Formålet med forvaltningsrevisjonen er å vurdere etterlevelse av regelverket på området psykososialt skolemiljø, samt belyse om kommunen har tilfredsstillende rutiner og praksis for å ivareta elevenes psykososiale arbeidsmiljø.

Prosjektet ser på forebyggende arbeid, aktivitetsplikt, tiltak og skole- hjemsamarbeid.