Reguleringsplanarbeid og dispensasjonspraksis Hol 2023

Last ned rapport: Reguleringsplanarbeid og dispensasjonspraksis Hol 2023

Denne forvaltningsrevisjonen tar sikte på, gjennom nærmere definerte problemstillinger, å undersøke behandlingen av dispensasjonssøknader i byggesaker i kommunen.

Vi har sett på om Hol kommune har en forsvarlig saksbehandling av dispensasjonssaker, herunder systemer for å sikre enhetlig praksis og likebehandling, om den som praksis oppdaterer reguleringsplaner ved behov og i grad legger kommune til rette for næringsutvikling gjennom sitt arbeid med reguleringsplaner.