Reguleringsplanarbeid og dispensasjonspraksis

Last ned rapport: Reguleringsplanarbeid og dispensasjonspraksis

Prosjektets formål er å undersøke behandlingen av dispensasjonssøknader i byggesaker i kommunen: Forsvarlig saksbehandling, og sikring av enhetlig praksis ved behandling av dispensasjoner. Blir reguleringsplaner oppdatert ved behov. Samt hvordan kommunen tilrettelegger for næringsutvikling gjennom arbeidet med reguleringsplaner.