ROV – Risiko- og vesentlighetsanalyse for eierskapskontroll – Drammen – 2020

Last ned rapport: ROV – Risiko- og vesentlighetsanalyse for eierskapskontroll – Drammen – 2020

En overordnet analyse av risiko- og vesentlighet i forhold til selskaper kommunen har eierinteresser i. Den belyser områder innen kommunens eierskap som det kan være hensiktsmessig å sette spesielt fokus på gjennom å utføre forvaltningsrevisjon og / eller eierskapskontroll. Formålet er å gi kontrollutvalget og kommunestyret et godt grunnlag for å utarbeide plan for eierskapskontroll for valgperioden frem til 2023.