Samhandlingsreformen – 2019

Last ned rapport: Samhandlingsreformen – 2019

Har Enebakk kommune styring og kontroll med samhandlingsreformen og virker den etter hensikten? Hvordan fungerer samarbeid og informasjonsflyt med Akershus universitetssykehus og andre helseforetak? Hvordan fungerer samarbeid med Follo Lokalmedisinske Senter IKS?

Dette er noe av spørsmålene vi har stilt i denne forvaltningsrevisjonen.