Sosialhjelp til bosatte flyktninger – 2021

Last ned rapport: Sosialhjelp til bosatte flyktninger – 2021

VKR har gjennomført en forvaltningsrevisjon av temaet sosialhjelp til bosatte flyktninger – Sigdal kommune.

Prosjektet har sett på om tildeling av økonomisk stønad (sosialhjelp) til bosatte flyktninger i Sigdal kommune har vært i tråd med gjeldende regelverk i perioden fra 2016.