Spesial pedagogisk hjelp Flå 2023

Last ned rapport: Spesial pedagogisk hjelp Flå 2023

Prosjektets formål er å undersøke om barnehagene i kommunen gjennomfører spesialpedagogisk hjelp i henhold til krav i barnehageloven med tilhørende forskrifter.

Videre har vi sett på i hvilken grad sikrer kommunen at barn under opplæringspliktig alder som har rett på spesialpedagogisk hjelp, får tidlig hjelp og støtte til utvikling og læring.