Spesialundervisning – 2021

Last ned rapport: Spesialundervisning – 2021

Vi har gjennomført forvaltningsrevisjon av spesialundervisning i Kongsberg kommune. Rapporten viser at mye blir gjort riktig og godt, men samtidig forbedringspunkter. Blant annet har ikke de undersøkte skolene systemer for å holde oversikt over hvor mye spesialundervisning som går tapt for den enkelte elev, eller systemer for å vurdere om og hvordan tapt spesialundervisning skal tas igjen