Sykefraværsoppfølging – 2020

Last ned rapport: Sykefraværsoppfølging – 2020

VKR har gjennomført forvaltningsrevisjon av området sykefraværsoppfølging i Enebakk kommune.

Formålet med forvaltningsrevisjonen er å vurdere om Enebakk kommune har tilfredsstillende rutiner for sykefraværsoppfølging.

Prosjektet ser på om sykefraværsoppfølgingen er i tråd med gjeldende krav i lov, forskrift og IA-avtale. Om kommunen oppfyller sin arbeidsgiverplikt til systematisk oppfølging, effekter av tiltak for å redusere sykefraværet, samt økonomiske sider av sykefraværet.