Tildeling av helse- og omsorgstjenester – 2020

Last ned rapport: Tildeling av helse- og omsorgstjenester – 2020

VKR har på oppdrag fra rådmannen gjennomført en undersøkelse av området helse- og omsorgssektoren – Hol kommune.

Formålet med forvaltningsrevisjonen var å vurdere tildeling av helse- og omsorgstjenester i Hol kommune.

Prosjektet har sett på om tildeling av helse- og omsorgstjenester i Hol kommune skjer i samsvar med lovkrav og god forvaltningsskikk, om endret organisering av tjenestetildeling har fungert etter hensikten, og i hvilken grad påvirker demografiske faktorer kostnadsnivået innen helse- og omsorg i Hol kommune.