Tildeling av helse- og omsorgstjenester Gol 2023

Last ned rapport: Tildeling av helse- og omsorgstjenester Gol 2023

Formålet med forvaltningsrevisjonen var å vurdere tildeling av helse- og omsorgstjenester i Gol kommune.

Prosjektet har vurdert i hvilken grad kartlegges, utredes og vurderes saker om tildeling av helse- og omsorgstjenester i kommune skjer i samsvar med lovkrav og god forvaltningsskikk og anbefalinger på området. Videre har vi sett på i hvilken grad synes tjenestetildelingen av tjenester logisk opp mot kartlagt helsesituasjon og brukere med tilsvarende helsesituasjon.