Ulovlighetsoppfølging i byggesak Drammen 2023

Last ned rapport: Ulovlighetsoppfølging i byggesak Drammen 2023

Formålet med forvaltningsrevisjonen er å vurdere om kommunen sett opp mot ulovligheter innen byggesak har et system som virker allmennpreventivt mot at det begås ulovligheter på byggesaksområdet.

Videre om kommunen har etablert et system som systematisk forebygger, avdekker og følger opp brudd på plan og bygningsloven (ulovligheter), slik at tiltaket kan godkjennes eller fjernes.