Vold, trusler og trakassering – 2019

Last ned rapport: Vold, trusler og trakassering – 2019

I denne forvaltningsrevisjonen undersøkte vi om vold, trusler og trakassering mot ansatte i Drammen kommune er av et slikt omfang at det går utover arbeidsmiljøet, og hva som evt.  gjøres for å forebygge dette.