Beredskap Enebakk 2023

Last ned rapport: Beredskap Enebakk 2023

Vurdere om kommunen har et tilfredsstillende beredskapsarbeid i samsvar med gjeldende regelverk, og om den etterlever kravene til kommunal beredskapsplikt.