Byggesak

Last ned rapport: Byggesak

Prosjektets formål er å vurdere om Kongsberg kommune ivaretar sitt ansvar for byggesaksbehandling og tilsyn/ulovlighetsoppfølging på en tilfredsstillende måte