Byggesaksbehandling Kongsberg 2023

Last ned rapport: Byggesaksbehandling Kongsberg 2023

Prosjektets formål er å undersøke om Kongsberg kommunen sikrer god saksbehandling og etterlevelse av lov og forskrifter på området plan- og byggesaksbehandling. Videre om kommunen har utviklet en systematisk internkontroll på området.