Byggesaksbehandling Modum 2024

Last ned rapport: Byggesaksbehandling Modum 2024

Prosjektets formål er å vurdere om Modum kommune ivaretar sitt ansvar for byggesaksbehandling og tilsyn/ulovlighetsoppfølging, samt gir tilstrekkelig veiledning til søkere på en tilfredsstillende måte.