Internkontroll og kvalitetssystem Sigdal 2024

Last ned rapport: Internkontroll og kvalitetssystem Sigdal 2024

Formål med gjennomgangen har vært å vurdere i hvilken grad kommunen har et fungerende internkontrollsystem og om dette synes å kunne bidra til kvalitetsutvikling av kommunens tjenester.