Offentlig Anskaffelser Sigdal 2023

Last ned rapport: Offentlig Anskaffelser Sigdal 2023

Prosjektets formål er å se nærmere på hvordan kommunen etterlever regelverket for offentlige anskaffelser med tanke på blant annet beregning av anskaffelsens verdi og valg av anskaffelsesprosedyre.