Omorganisering til fådelt/aldersblandet skole ved Veggli skole – Rollag kommune 2024

Last ned rapport: Omorganisering til fådelt/aldersblandet skole ved Veggli skole – Rollag kommune 2024

Undersøkelsen skal særlig vektlegge betydningen omorganiseringen har hatt for det psykososiale skolemiljøet, arbeidsmiljøet, og opplæringstilbudet. Samtidig finne ut hvordan har sykefraværet blant ansatte utviklet seg etter omorganiseringen.