Utenforskap Øvre Eiker kommune 2024

Last ned rapport: Utenforskap Øvre Eiker kommune 2024

Formålet med revisjonen er å vurdere om kommunen ivaretar sine oppgaver for å forhindre utenforskap, særlig om det legges til rette for skolenærvær og skolen som en arena for mestring.

Vi har sett på blant annet hvordan kommunen ivaretar overgangen for barn mellom barnehage til barneskole, mellom barne- og ungdomsskole, og ungdoms- til videregående skole.