Vi kan kommuner

Vi er et interkommunalt revisjonsselskap med spisskompetanse på kommunal og fylkeskommunal sektor. Selskapets primæroppgave er å levere revisjonstjenester av høy kvalitet og til konkurransedyktige priser for våre eiere. Vi skal være den beste revisjonsløsningen for kommuner og fylkeskommuner.


Tillit | Integritet | Kompetanse
Illustrasjon 01 E1578993102730 Aspect Ratio X

Aktuelt

Her finner du aktuelle saker for kommunal og fylkeskommunal virksomhet, og fra gjennomførte forvaltningsrevisjoner

Gå til aktuelt-arkiv

Intern kontroll Kopås Sykehjem Enebakk 2024

Formålet med undersøkelsen er å vurdere internkontroll rutinene knyttet til renhold av ventilasjonssystemet ved Kopås sykehjem, herunder avvikssystemet.

Rapport

Internkontroll og kvalitetssystem Sigdal 2024

Formål med gjennomgangen har vært å vurdere i hvilken grad kommunen har et fungerende internkontrollsystem og om dette synes å kunne bidra til kvalitetsutvikling av kommunens tjenester.

Rapport

Hjemmeboende personer med demens Ringerike 2024

Formålet med undersøkelsen er å vurdere om personer med demens som bor hjemme får helse og omsorgstjenester tilpasset egne behov, og om kommunen tilrettelegger tilstrekkelig for hjemmeboende og pårørende, slik at personer med demens kan bo lengst mulig i eget hjem.

Rapport

Byggesaksbehandling Modum 2024

Prosjektets formål er å vurdere om Modum kommune ivaretar sitt ansvar for byggesaksbehandling og tilsyn/ulovlighetsoppfølging.

Rapport

VKR er 20 år i 2023!

Med fokus på tillit, integritet og kompetanse bidrar vi til å sikre at fellesskapets verdier forvaltes på en betryggende måte, at bestemmelser etterleves og til læring og utvikling hos våre eiere.

En stor takk til både eiere og ansatte som har vært med oss gjennom disse årene – nå går vi for nye 20 år!

Les mer

Ansatte i Viken kommunerevisjon IKS