Spesialundervisning – 2021

Vi har gjennomført forvaltningsrevisjon av spesialundervisning i Kongsberg kommune. Rapporten viser at mye blir gjort riktig og godt, men samtidig […]

Les mer

Budsjettering og budsjettstyring – 2021

Vi har gjennomført forvaltningsrevisjon av budsjettering og budsjettstyring innenfor helse og omsorg i Kongsberg kommune. Rapporten viser at kommunens arbeider […]

Les mer

Personvern – 2021

VKR har gjennomført en forvaltningsrevisjon av personvern – Drammen kommune. Formålet med forvaltningsrevisjonen var å vurdere i hvilken grad kommunen har gjennomført […]

Les mer

Vannkvalitet – 2021

VKR har gjennomført en forvaltningsrevisjon av vannkvalitet – Ringerike kommune. Formålet med forvaltningsrevisjonen var å vurdere om drikkevannet i Ringerike blir betryggende […]

Les mer

Samhandlingsreformen innen somatikk, psykisk helse og rus – 2021

VKR har gjennomført en forvaltningsrevisjon av samhandlingsreformen – Drammen kommune. Formålet med forvaltningsrevisjonen var å vurdere kommunens tjenestetilbud innenfor området somatikk og […]

Les mer

Kommunens oppfølging av aktivitetsplaner – 2021

VKR har gjennomført en undersøkelse av kommunens oppfølging av aktivitetsplaner – Flå kommune. Prosjektet har sett på om Flå skole følger […]

Les mer

Sosialhjelp til bosatte flyktninger – 2021

VKR har gjennomført en forvaltningsrevisjon av temaet sosialhjelp til bosatte flyktninger – Sigdal kommune. Prosjektet har sett på om tildeling av […]

Les mer

Hjulgraveren – 2021

VKR har gjennomført en undersøkelse av forhold knyttet til leasing av hjulgraver – Enebakk kommune. Formålet med forvaltningsrevisjonen var å vurdere […]

Les mer

Tildeling av helse- og omsorgstjenester – 2020

VKR har på oppdrag fra rådmannen gjennomført en undersøkelse av området helse- og omsorgssektoren – Hol kommune. Formålet med forvaltningsrevisjonen var å vurdere […]

Les mer

Investeringsprosjekter VA – 2020

VKR har gjennomført en forvaltningsrevisjon av området investeringsprosjekter VA – Flesberg kommune. Formålet med forvaltningsrevisjonen var å vurdere kommunens planlegging og styring av […]

Les mer