Vannkvalitet – 2019

VKR har gjennomført revisjon på området vannkvalitet i Drammen kommune. Er drikkevannet helsemessig trygt? Hvordan er sikringen av drikkebassengene? Er det etablert betryggende internkontrollsystemer for vannforsyningssystemet?

Les mer

Iverksatte tiltak knyttet til å redusere smittefare

13. mars 2020 I likhet med mange andre selskap og offentlige instanser, tar Viken Kommunerevisjon IKS (VKR) sitt samfunnsansvar for […]

Les mer

Hønefoss skole – 2020

VKR har gjennomført forvaltningsrevisjon av sentrale saker knyttet til nedleggelsen av Hønefoss skole.
Vi undersøkte om saksframlegg og saksbehandling i utvalgte saker knyttet til nedleggelsen av Hønefoss skole har vært i samsvar med lovkrav og god forvaltningsskikk.

Les mer

Forvaltningsrevisjon om etikk

Forvaltningsrevisjon fra Ringerike kommune viser at det er grunnlag for å anbefale kommunen å blant annet iverksette tiltak for å […]

Les mer

Tidlig innsats

En ny Stortingsmelding foreslår blant annet en plikt for skolene til å følge opp elever med høyt fravær i grunnskolen, […]

Les mer

Kommunale regnskapsstandarder oppdateres i ny kommunelov

Ny kommunelov og tilhørende budsjett- og regnskapsforskrift trer i kraft fra budsjett- og regnskapsåret 2020. Foreningen for god kommunal regnskapsskikk […]

Les mer